آیین نامه ثبت نام

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام

  1. شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده با پوشش مقنعه
  2. اصل شناسنامه دانش آموز و یک برگ کپی از صفحه اول
  3. کپی شناسنامه و کارت ملی اولیاء دانش آموز
  4. اصل و کپی کارت واکسن
  5. کارت سنجش بینایی
  6. ارائه مدارک ردیف های 1،2،3،4،5 برای دانش آموزان فعلی دبستان ضرورت ندارد.
  1. فیش واریز ی5،000،000ریال به صورت علی الحساب به حساب0109636185005بانک ملی به نام مدرسه گوهران
  2. الباقی شهریه پس از اعلام قطعی اداره آموزش و پرورش محاسبه و از طریق واریز به حسابهای مذکور خواهد شد.

تذکر1:دریافت پیش پرداخت حتما از طریق فیش واریزی،دستگاه  کارت خوان و چک روز صورت میگرد و از دریافت وجه نقد معذور هستیم.

تذکر 2:به منظور رفاه حال مراجعین محترم ،دستگاه کارت خوان جهت پرداخت شهریه به وسیله ی کارت های عضو شتاب در محل ثبت نام نصب می باشدورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام