اهداف و برنامه ها

آموزش

 • بکار گیری شیوه های نوین آموزشی
 • بکار گیری نرم افزارهای کمک آموزشی
 • محیط یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای (کلاس هوشمند)
 • بکار گیری دبیران مجرب در حوزه  IT
 • استعداد یابی علمی و عملی(تیز هوشان)

 

پرورش

 • آموزش عملی رفتار اجتماعی و رشد هوش هیجانی ( EQ )
 • آموزش شیوه تحقیق و جستجو
 • آموزش کار تیمی و گروهی
 • اردوهای تفریحی و گردشهای علمی
 • برگزاری کلاسهای تکمیلی: زبــان انگلیسی، رباتیک، کامپیوتر،فن بیان و سخنوری، شطرنج، خط ونقاشی وهنرهای تجسمی

سلامت

 • تنظیم برنامه تغذیه میان وعده و نظارت توسط واحد بهداشت دبستان
 • معاینات ادواری:رشد جسمی،چشم ودندان و ارائه توصیه به اولیاء

ارتباط اولیاء و مربیان

 • مشاوره و کارگاههای آموزشی خانواده
 • سامانه اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و فوق برنامه